Et væld af ord om afdelingen

Klik ind, og se hvad der siges af hvem:

Bjarne Hansen, Hans Mortensen, Leif Herman, Per Noe, Rikke Robinson-Kærgaard, Bente Kristensen, Hanne Husted, Husam Sheta, Ilse Hansen, Janne Sass-Nielsen, Martin Ullits Christensen, Lone Vedel Sneibjerg, Vibeke Stagstrup, Gert Vorre, Randi Smitsdorf, Svend Erik Simonsen, Leif Herman, Anders Jessen Schmidt, Steen Kæseler, Gert Holm, Niels Mortensen, Kjeld Kjeldsen, Hermann Andersen, Klaus Hansen, Lykke Houmøller Frandsen, Nanna Westerby, Helle T. Vile, Karsten Gylling

Lyt også til radioudsendelser, hvor afdelingens arbejde beskrives – klik her:

Del os

På Christiansborg rykker det kun, hvis der er liv i græsrødderne

Af Nanna Westerby (SF), boligordfører og formand for folketingets boligudvalg

Lejerbevægelser rundt om i landet spiller en væsentlig rolle, når der drøftes boligpolitik på Christiansborg. Uden de lokale bevægelser ville jeg og andre politikere aldrig høre om de problemer, som mange lejere møder ude i beboelsesområderne. Boliglovgivningen er blevet lappet mange gange, men for hver gang, der bliver lukket et hul, finder skruppelløse fidusudlejere på boligmarkedet et nyt hul.

Nanna Westerby og Jørgen D. Jensen ved workshop ved konference arrangeret af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) november 2008.
Nanna Westerby og Jørgen D. Jensen under workshop ved konference arrangeret af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) november 2008.

Et hul i lovgivningen, som de kan bruge til at udnytte lejere og omgå lovgivningen. Det er vigtigt, at vi på Christiansborg hører om alle hullerne i lejelovgivningen – kun på den måde kan vi sikre lejernes ret og interesser. Og det er der hårdt brug for. Jeg får ofte henvendelser fra folk, der på den ene eller anden måde sidder i en klemme eller er blevet snydt af en udlejer. Lejemarkedet er langt fra perfekt – og lovgivningen er bestemt ikke uden huller.

Hvis politikerne på Christiansborg ikke hører om problemerne, kan vi ikke gøre noget ved dem. Derfor er det altafgørende, at der er liv i græsrødder og lokalbevægelser rundt om i landet. Det er et arbejde, der giver mig helt nødvendige informationer og uvurderlige input til mit daglige arbejde i folketinget. Det betyder også, at politikerne møder den virkelighed, som eksisterer uden for Christiansborgs mure – hvilket er helt centralt. Vi kan stille nok så mange krav inde fra folketinget, men disse krav har absolut ingen værdi hvis ikke, der er mennesker uden for murerne, som kæmper for dem. Udlejerne har magtfulde organisationer i ryggen, som vi politikere alene ikke kan stille noget op imod. Men hvis vi har lejernes organisationer til at kæmpe for kravene, så kan det lykkes.

Det er med fælles indsats, at vi kan ændre tingenes tilstand og kan sætte lejernes sag på dagsordenen. En dagsorden som ikke just har været fokus i boligpolitikken i flere år – lejerne har været under stort pres, mens ejerne har høstet godt af friværdi og nye låneformer. Nu er finanskrisen over os, og derfor er lejernes dagsorden og lejernes rettigheder mere relevant end nogensinde. Flere mennesker vil bo til leje, men der er få billige boliger og rigtig mange fiduser, der lurer. Der er derfor masser af udfordringer for lejerbevægelserne i de kommende år – udfordringer som forhåbentlig på et tidspunkt giver sig udslag i en række initiativer, der vil forbedre forholdene for lejerne.

Lejerbevægelsernes tid er derfor langt fra forbi – de næste mange år får vi endnu mere brug for, at der er liv i græsrædderne uden for Christiansborgs mure.

Jeg ænsker Skive afdeling tillykke med jubilæet og opfordrer alle til at fortsætte det gode og vigtige arbejde fremover!

Del os

Esbjerg udenfor siden 1969

Esbjerg og Omegns Lejerforening - en forening med historie
Esbjerg og Omegns Lejerforening – er virkelig en forening med historie

Den nye formand for Esbjerg og Omegns Lejerforening John Folling udtaler:

Jeg vil kan bidrage med en særdeles positiv skrivelse af samarbejdet med kontoret i Skive.Da det var ved at blive for omfattende at drive Lejerforeningen for Esbjerg og omegn kontaktede den daværende formand Arne Rehne LLO – for evt. hjælp til sagsbehandling, der blev indledt et samarbejde med Jørgen D. Jensen.

Det var så starten på et samarbejde som har varet i næsten 2 år, det har så indvirket i at Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn er blevet fuldgyldigt medlem af LLO.Vi har også haft besøg fra andre afdelinger som gerne ville se hvad vi var for nogle vi vestjyder, det siger vi også tak for.

Jørgen har været en stor hjælp for mig og for foreningen gennem hele 2008 og jeg håber han blive ved i hele 2009 også.Vi nærmer os den årlige generalforsamling, og jeg kan kun sige det har våret et hektisk år for os her i Esbjerg, det kører forrygende.

Til dig Jørgen, en stor tak for den store hjælp du har givet os med håbet om et godt samarbejde fremover.

John Folling, Esbjerg
John Folling, Esbjerg

Hjertelig Tillykke med jubilæet.

John Folling

Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn, Lejernes LO – Esbjerg afdeling

Del os

Foreningen udstiller på nettet

Da foreningen i Skive stiftedes den 5. februar 1979 fyldtes mødelokalet i kælderen i Medborgerhuset Resenvej 10 med en ivrig flok, der dystede om bestyrelsesposterne.

Hvor mødes det aktive foreningsliv i dag? Hvordan fanges interesses for det fælles? Hvordan får man mange til at være med, når noget skal fejres og vises frem?

Os kan være mere end 20 mennesker til et lokalt arrangement.

Derfor udstiller vi vores jubilæum på nettet – og byder samtidigt ind med inspiration for fremtidigt arbejde.

Vi bad byarkivar Niels Mortensen kommentere det at udstille et jubilæum på nettet, dertil svarede han:

Der er en fordel i, at man når folk, der ikke lige opdager, at der er udgivet et jubilæumsskrift i trykt form. Det er let at opdatere på nettet – og rette fejl, hvis det skulle ske. Og så er der mulighed for at lade medlemmerne kommentere og tilføje deres historier om at bo til leje og uploade deres fotos.

Som arkivar med interesse for at historien bevares, så kræver det disciplin hos bestyrelsen at sikre, at sitet også kan findes og læses om 25 år. Den trykte bog/hæfte er meget mere robust og vil være tilgængelig uden problemer om 500 år – men vil sitet med foreningens historie også være der om 500 år?

Del os

En flok juridiske amatører?

LLO kontoret i Skive arbejder sammen med flere advokater. En af dem er Anders Jessen Schmidt fra Advokathuset i Skive.

Tre af foreningens aktive Torben Jensen, Helle T. Vile og Anni Aakjær Jensen marts 2008
Tre af foreningens aktive Torben Jensen, Helle T. Vile og Anni Aakjær Jensen marts 2008

Vi spurgte til, hvordan han ser på at arbejde sammen med en sådan flok juridiske amatører som os.

Anders siger hertil om hans erfaringer med de lokale LLO folk:

Lejelovgivningen er et kludetæppe af regler, strikket sammen over snart et århundrede, hvilket gør reglerne svært tilgængelige, herunder ikke mindst for den private boliglejer.

Mit kendskab til LLO består i et samarbejde, hvor LLO’s medarbejdere henvender sig i sager, som kræver advokatbistand. Det er i gennem dette arbejde, at jeg har været i kontakt med flere af LLO’s medarbejdere.

LLO har sin berettigelse og går uden tvivl en stor forskel for den lejer, som må¸der økonomiske eller sociale indgreb i sin daglige livsførelse. Ved sin partsrepræsentation sikrer LLO sine medlemmer, at disses interesser varetages korrekt – og dette uanset, at ikke alle LLO’s medarbejdere/frivillige er jurister.

Det er som så meget andet således, at hvis man beskæftiger sig med noget som man brænder for i tilstrækkeligt lang tid – så bliver man også god til at beherske det pågældende område. Jeg oplever LLO’s medarbejdere og frivillige som ildsjæle, der drives af ønsket om at gøre en forskel gennem saglig kompetent og upolitisk arbejde.

Jeg må derfor erkende, at den manglende kandidatgrad (cand. jur.) ved medarbejdere og frivillige ikke berettiger til betegnelsen “juridiske amatører” – tværtimod nyder jeg godt af en grundig og kompetent forberedelse af de sager som jeg modtager fra LLO.

Jeg ønsker derfor LLO i Skive tillykke med de 30 år og god vind fremover.

Del os

Lær at skele til opkomlingerne

En af de fremmødte ved Skive afdelings stiftelse den 5. februar 1979 var Hans Mortensen. Dengang murerlæring, men i nutiden politisk journalist og kommentator ved Weekendavisen.

Hans sender denne kommentar til foreningen ved vores jubilæum (24.01.2009):

Som deltager i det stiftende møde for 30 år siden, er det en glæde, at kunne ønske lejerforeningen i Skive tillykke med jubilæet.

At foreningen har holdt sig på benene i 30 år er lidt af et kunststykke. De senere år det ikke just lejernes sag, der har været i fokus i boligpolitikken. Mens ejere har festet med friværdier og nye låneformer, har lejeboligen været under pres.

hans Mortensen
Hans Mortensen

Regeringens tanker om salg af almene boliger, statens interesse for at få fat på Landsbyggefondens pengetank og jævnligt tilbagevendende tanker om en svagere regulering af huslejerne, er blot de mest fremtrædende eksempler på, at boligformerne ikke behandles ligeligt.I den debat har lejerbevægelsens røst ikke altid været hørlig. Lejerforeningerne har med betydelig succes ført den nødvendige kamp mod udlejere, der ikke kunne eller ville finde ud af at overholde reglerne. Mindre synlig har bevægelsen været i den politiske strid for at sikre lejernes interesser.

Interesseorganisationer som lejerbevægelsen kan få en betydelig rolle i det fremtidige politiske spil, hvor mange har svært ved at find sig tilrette i de politiske partier. Det kræver imidlertid, at man også tør anvende nutidens politiske metoder som for eksempel moderne kommunikation og lobbyisme.

En række moderne græsrodsbevægelser har de seneste år haft betydelig succes med enkeltsager, mens de gamle organisationer som lejerbevægelse og fagforeninger har haft sværere ved at holde bastionerne. Noget kunne man lære af at skele til opkomlingene.

Hans Mortensen er i nutiden bl. a. kendt som forfatteren til bøgerne “De fantastiske fire” Gyldendal 2006 og “Tid til forvandling” Gyldendal 2008, to autoritative fremstillinger af dansk politik – dels om socialdemokratiet og dels om venstre.

Del os

Væltede bestyrelsen i AAB

I et par år i starten af 80’erne var stemningen mellem Arbejdernes Andelsboligforening i Skive og Lejernes LO ikke den bedste. Senere var AAB kendetegnet ved at have en rigtig god dialog med LLO – og dertil glæde af aktive LLO folk i beboerdemokratiet.

Udgangspunktet ved start var en strid omkring ugyldige varmeregnskaber i AAB afdeling 11.1 på Dalgas Alle, hvor Lejernes LO’s veteran Kristian Pedersen boede.

AAB truede med at smide Kristian ud af lejligheden. Sagen var i fogedretten, hvor AAB tabte. De ville derefter have den i landsretten, men resultatet blev i stedet, at AAB fik en ny bestyrelse – og en stigende åbenhed omkring beboerinddragelse.

Byggemøde under renoveringen af AAB afd. 11.1 i 1989/90
Byggemøde under renoveringen af AAB afd. 11.1 i 1989/90. Det er Kristian længst til højre.

Kristian blev senere i en årrække en meget afholdt afdelingsformand for AAB afdeling 11.1 og har også siddet i AAB’s bestyrelse. Han bidrog på den vis som en vigtig kraft i at udvikle beboerdemokratiet i AAB.

Kristian var således f.eks. også den første, for hvem det lykkedes at få indført, at afdelingsbestyrelsen kunne være med ved byggemøder i renoveringsprojekter.

AAB’s nuværende forretningsfører Gert Holm siger om forholdet mellem Lejernes LO og AAB, som han oplever det:

AAB boligudlejning har en målsætning om at formidle og administrere boliger, hvor den enkelte beboer kan forme sin egen dagligdag på baggrund af de boligforhold, som vi stiller til rådighed.

Det indebærer, at vi skal tilbyde gode, sunde og tidssvarende boliger til en rimelig husleje, hvor den enkelte beboer har vidtgående muligheder for at indrette boligen efter eget ønske og behov. Som et væsentligt element i dette indgår et velfungerende beboerdemokratiet, hvor man som beboer har medindflydelse på hvordan det boligområde, man er beboer i, skal fungere i dagligdagen.

Lejernes LO og AAB har derfor efter min mening samme forretningsgrundlag og jeg betragter os som samarbejds- og sparringspartnere. Vi skal begge sørge for vore medlemmer behandles korrekt i henhold til reglerne, hvorfor Lejernes LO er en medspiller og ikke en modspiller. De forholdsvis få divergerende fortolkninger som vi har haft gennem de sidste mange år mener jeg altid vi får afklaret i opløbet.”

Vi kan herfra sige, at vi er ganske enige i Gert Holms betragtninger. Vi og de er medspillere – men det på det grundlag, at ethvert system er sundest, når det udfordres – og tør tage udfordringer op til positiv overvejelse, uden nødvendigvis at være enig.

Gert Holm opleves af os som en forretningsfører, der forstår dette.

Del os

Skoleleder trukket sig i baggrunden

Næstformanden for Lejernes LO i Skive, Karsten Gylling, er på nuværende hårdt hængt op i sit arbejde som skoleleder for hele 3 samkørte skoler, Sønderup, Kirketerp og Suldrup i Rebild kommune. Derfor ser vi ham ikke i det daglige, – dog passer han sine opgaver som lægdommer – nu ved retten i Viborg.

Karsten kom med i arbejdet i 1981 og der derved historisk set, men ikke aktuelt, det 3. ben i afdelingens ledelse.

Karsten fortæller selv i anledningen af jubilæet:

Min indgang til lejerbevægelsen gik gennem en personlig henvendelse fra de, der var aktive i lejerarbejdet heriblandt Jørgen D. Jensen. I slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne var der for alvor ved at komme gang i den lokale lejerbevægelse. Sagsmængden steg og der var brug for flere sagsbehandlere. Efter lidt tøven ville jeg godt give en hånd med i en periode, som blev til nogle og tyve år.

En af grundene til at det blev en længere periode var overraskelsen over, at nogle udlejere systematisk og uden skrupler udnyttede både unge og ældre lejers uvidenhed, så det til tider lignede tyveri, hvor advokaters medvirken skulle være et slags blåstempling af, at alt var i orden. Unge og indignerede kløede vi på med krum hals og skaffede gode resultater til lejerne. Lejerforeningen havde forvandlet sig fra en lille spire, som udlejerne ikke regnede med, til en respekteret forening, der vandt mange sager ved såvel huslejenævn som boligretten. Tydeligt var det for os alle, at vi gjorde et nyttigt stykke arbejde for resultaterne var meget konkrete, idet lejeren fik mange tusinde kroner retur via lejerforeningens mellemkomst.

Området som Skiveafdelingen betjente udvidedes hele tiden. Udover de omkringliggende områder Salling, Mors og Thy, havde vi opkald fra Sønderborg, Aalborg, Grenå og Ribe i vores telefontid. I de mange år har Jørgen D. Jensen og de mange frivillige ydet en uvurderlig indsats for at bedre forholdene for lejerne. Men Jørgen D. Jensen indsats for at etablere nye afdelinger samt opbygge organisationen organisatorisk har været af uvurderlig betydning både lokalt, men også på landsplan. Herudover har han samtidigt behandlet et utal af sager. Udviklingen af blandingen af frivillige og ansatte har været en styrkelse af arbejdet.

Tusind tak til alle de frivillige lejerforeningsfolk, jeg igennem tiden har haft fornøjelse af at arbejde sammen med. Det har været en fornøjelse. Desværre har mit nuværende arbejde gjort, at jeg ikke længere har direkte sagsarbejde, men varetager arbejdet som boliglægdommer. Fortiden i lejerforeningen er af uvurderlig nytte i dette arbejde.

Del os